Veileder:

Linda Ystebø

Sjelesorg er en samtale der mennesker forteller det de har på hjertet til sjelesørgeren som lytter. Tema for samtalen kan være hva som helst. Det er ingenting som er for lite eller for stort å snakke om.

Send e-post

Linda er sjelesørger og daglig leder for Sanning Samtalesenter som ble etablert i 2022.

Hun er 44 år, gift og har tre barn.

Linda har utdannelse i kristen sjelesorg fra VID vitenskapelige høyskole.

Hun har jobbet i skolesektoren i nærmere 20 år.

Sjelesorg er en samtale der mennesker forteller det de har på hjertet til sjelesørgeren som lytter. Tema for samtalen kan være hva som helst.

Det er ingenting som er for lite eller for stort å snakke om. Da er det samtidig viktig å si at sjelesorg ikke er terapi, men det kan absolutt gi en terapeutisk effekt.

Linda vil først og fremst lytte til hva du har på hjertet, og med empati og interesse vil hun lytte til og sammen med deg reflektere over det du vil fortelle.

Kristen sjelesorg har i tillegg et ekstra element ved seg, og det er troen på at Gud kan virke på oss mennesker og komme oss til hjelp.

Det er opp til hver enkelt hvor stor plass dette skal ta i samtalen, og det er viktig for henne at den som kommer blir møtt med respekt, også på dette området.

Du kan bestille time til samtale hos Linda via nettsiden www.sanning.no


Pris: 500,- for 45min

400,- for student

Første time 50% rabatt