Veileder:

Aud Rose og Jan Otto Nesse

Aud Rose og Jan Otto leder veilederteamet «Parakletos». Teamet har ulik kursing (Theophostic Counseling, Charles H. Kraft: Deep Healing Ministries, Teleios, ) og årelang erfaring i veiledning, sjelesorg og forbønn for enkeltpersoner og par.

41411719
Send e-post

Aud Rose Kvammen Nesse. Utdannet pedagog og vært lærer i grunnskole og videregående skole. Studert på masternivå:  «Det kristne menneskesyn i sjelesorg» ved NLA. Sammen med sin mann er hun leder for menigheten Kristen Enhet, og har fungert som mentor for unge ledere i en 20 årsperiode.

Jan Otto Nesse, er sykepleier med pedagogikk. Har undervist i videregående skole og sykepleierhøgskole. Har vært pastor og bibellærer i en årrekke.

De leder et veilederteam sammen med Ingeliv Sommer og Arnfinn Haugland.