Samtaletjeneste

Trenger du noen å snakke med?

Relasjoner er både det viktigste og kan være det mest utfordrende vi har. Alle har vi behov for at noen er glad i oss, og vi trenger å tilhøre noen. Når det oppstår kriser og konflikter i våre nærmeste relasjoner, kan det skape avstand, ensomhet og motløshet, og det går utover livskvaliteten. Man kan blir stående helt fast eller føle at man glir fra hverandre.

Hvordan kan samtaler hjelpe dere?

Våre veiledere og terapeuter ønsker å styrke dialogen mellom dere. I samtaler får man mulighet til å sette ord på utfordringene og få hjelp til å forstå hverandre. Veilederne sitter ikke med fasitsvaret på deres forhold, men de kan forhåpentligvis bidra med noen enkle verktøy til å styrke kommunikasjonen mellom dere og gi dere redskap til å håndtere konflikter med. Noen ganger kan det være motiverende og nyttig å sammen se på hva som fungerer i forholdet, for så å jobbe videre med å styrke de gode sidene ved parforholdet deres. Ofte kan en samtale med en tredjepart bidra til å se forholdet og eventuelle utfordringer i nye perspektiver, som igjen kan gi rom for nye løsninger og kanskje en ny forståelse av hverandre.

Samtaler gjøres både fysisk og over nett. Pris avtales direkte med veileder.

Veiledere og terapeuter

Silje Elin Pettersen

Silje er utdannet sosionom og familieterapeut. Hun har erfaring med å veilede ektepar og enkeltpersoner. Hun har sammen med sin ektemann i mange år veiledet en gruppe med unge ektepar.

Les mer

Sverre Skilbreid

Sverre har teologisk utdannelse med psykologi som en del av mastergraden. Sverre er ofte med å løse opp i knuter, når tanker og følelser sitter fast i hverdagen. Enten det er i relasjoner til andre, til en selv, eller til Gud. Han har sett at mye friksjon i nåtid handler om erfaringer tidlig i livet.

Les mer

Cathrine og Steinar Lofnes

Cathrine og Steinar har mye erfaring med mentorsamtaler og sjelesorg. De har gjennom sin rolle som pastorpar, hjulpet mennesker gjennom kriser i livet. De tilbyr samtaler og veiledning til enkeltpersoner og par.

Les mer

Erling Møller

Økonomisk rådgiving innen privatøkonomi: -snakke generelt om økonomi -inntekter/utgifter -sette opp budsjetter -lån i bank og andre plasser -pengebruk i forhold til innad i ekteskapet -kredittkort-bruk -ansvarlighet og ærlighet overfor hverandre

Les mer

Linda Ystebø

Sjelesorg er en samtale der mennesker forteller det de har på hjertet til sjelesørgeren som lytter. Tema for samtalen kan være hva som helst. Det er ingenting som er for lite eller for stort å snakke om.

Les mer
No items found.