Om oss

Vi bryr oss om familien

Familiesenterets visjon er å bidra til å bygge, styrke og støtte ekteskapet og familien. Alt vi gjør er motivert ut fra et ønske og håp om å se ektepar og familier ha det bedre sammen. Selv de som allerede har det godt.

Vi tror at familiene er byggesteinene i samfunnet vårt, og ekteskapet er selve kjernen. Har mor og far det godt sammen, er det et solid fundament for at også barna har en trygg og stabil oppvekst. Vi er lidenskapelig opptatt av å gi par, foreldre og enkeltpersoner muligheten til å ta gode valg for seg selv og andre. Vi tror på den gode samtalen og relevante kurs som kan bidra til nye perspektiver og gi virkefulle verktøy for å bli bedre sammen. 

Vi i Familiesenteret ønsker å bidra til å bygge, styrke og støtte ekteskapet og familien.

Derfor tilbyr vi både kurs og samtaletjenester gjennom veiledere og terapeuter som har et stort engasjement og hjerte for par og familier. De har alle tro på at Guds vilje for oss er god, og at Hans ord derfor gir den beste veiledning for liv, ekteskap og relasjoner. Dette har de med seg som en grunnverdi inn i samtalen med dem som trenger noen å prate med om livet, relasjoner og utfordringer som gjelder.  

Hvem er vi?

Familiesenteret er en selvstendig virksomhet som drives av ulike menigheter i Bergen. Familiesenteret har et kristens ståsted, nedfelt i et verdidokument, og er et supplement og et alternativ til offentlige tilbud. Familiesenteret ønsker å være en ressurs for byens menigheter, men tar imot alle som ønsker veiledning basert på kristne verdier, uavhengig av egen menighetstilhørighet og tro.

Se vårt verdidokument her

Vår visjon er å utruste ektepar og familier til å leve SAMMEN i gode og sunne relasjoner -SAMMEN med menighetene i Bergen

Daglig leder

Cathrine Lofnes , 38 år, gift med Steinar Lofnes. De har 3 barn sammen.

Daglig leder er tilgjengelig på mail og telefon: Mandag-Fredag kl. 8-15

55 13 81 12
Send e-post

Styret i Familiesenteret

Steinar Lofnes
Styreleder

Jostein Sæterstøl
Styremedlem

Anita Nordanger Gundersen
Styremedlem

Inger Wergeland
Styremedlem

Eiermenigheter