Kurs

Invester i parforholdet

Samlivskurs kan være en god vitamininnsprøyting for parforholdet. Gode samlivskurs kan være forebyggende gjennom konkrete verktøy for å håndtere konflikt, styrke kommunikasjonen og øke forståelsen for hverandre.

Noen ganger kan et kurs gi en boost inn i et godt forhold, ved at det løfter det som fungerer godt og styrker en felles opplevelse av å høre sammen. Et samlivskurs er en god investering for å bevare kjærligheten.

Våre kursarrangører kan kontaktes for å avtale omfang, tid og sted og for i størst mulig grad skreddersy kurs etter deres behov og ønsker.

Her er noen kurs våre samarbeidspartnere tilbyr: 

7 kvelder om å være 2

Bare én kveld pr. mnd - fra september til april (utenom desember).

Første kveld 28.september kl.18:30-21:30

Livsnær, enkel og praktisk undervisning.

Romantiske kvelder med middag, kaffe og snacks.

Gruppearbeid: hvert par samtaler uforstyrret

Hos Kristent Fellesskap Bergen. I Kanalveien 66.

Pris: kr. 400,- pr par, pr kveld (+kr. 80,- enkeltbeløp for 2 kurshefter)

Påmelding: http://bit.ly/7kvelder

Påmeldingsfrist: 15. september

For mer info: http://www.samlivskurset.no/

Det du verdsetter bør vedlikeholdes. Dette kurset passer for alle par.


Velkommen.

Kursholdere
Kirsti og Bård Wågø, Nina og Gary Reynolds, Hilde og Raymond Lauritzen

I dette teamet finnes erfaring og kompetanse til å hjelpe par med å finne løsninger der livet er utfordrende.

Kursholdere

Kursholdere

Å bevare ekteskapet i småbarnsfasen

Det å bli foreldre er en stor overgang på godt og vondt. Småbarnsfasen byr på barselskropper og våkenetter, trassalder og barnesykdommer, og et nytt liv  med barnas behov som skriker til alle døgnets tider. Da er det ikke rart at mange par opplever at forholdet går igjennom en kriseperiode. Man må tviholde på de få timene i døgnet man har alene som kjærester, og man må jobbe ekstra for å holde relasjonen varm og kommunikasjonen god.

Cathrine og Steinar Lofnes har vært gift i over 15 år og vært foreldre i over 11 år. De har nå samlet sammen verktøyene som har hjulpet dem igjennom de travleste årene  som foreldre, og satt sammen et foreldrekurs. Her blir det lidenskapelig delt om ekte og ærlig liv, med utgangspunkt i 8 enkle prinsipper. Her vil det også bli  mulighet til å prøve seg på de ulike verktøyene med veiledning fra kursholderne.

For mer informasjon om booking og priser, ta gjerne kontakt på mail eller telefon.
Kursholdere
Cathrine og Steinar Lofnes

Cathrine og Steinar Lofnes har vært gift i over 17 år og vært foreldre i over 13år. Sammen er de pastorpar for menigheten JesusFellesskapet i Bergen.

Kursholdere

Kursholdere

COS kurs

Du kan se litt mer hva COS-kurs er her:

https://www.folkom.no/a-vaere-forelder

For påmelding se nettsiden min: www.kristinaeo.no/nettkurs

Eller ta kontakt: kristina.eo@me.com

Kursholdere
Kristina Ekerhovd Ottersen

Kristina er familieterapeut med fokus på småbarnsforeldre og ektepar. Hun tilbyr veiledningssamtaler for enkeltpersoner, samtaler for småbarnsmødre og parsamtaler.

Kursholdere

Kursholdere

Hjertefokus

Hva er Hjertefokus?

Mange av oss har travle hverdager. Vi møter mange forskjellige mennesker og daglige krav
om å strekke til både faglig og sosialt. Evnen til å møte utfordringene på en god måte avhenger
i mange tilfeller av hvordan vi har det med oss selv.

Hjertefokus er et kurs som inneholder dyptgripende undervisning,
og som vil gi en dypere forståelse av Gud, oss selv og våre medmennesker.

Les mer om kurset på : www.hjertefokus.no

Kursholdere
Marit og Eilif Haaland

Eilif Haaland, spesialist i allmennmedisin, vil sammen med sin kone Marit B. Haaland, sykepleier, være foredragsholdere på kurset. Gjennom deres dyptgripende bibelskpsykologiske undervisning har mange mennesker fått oppleve å komme inn i en dypere forståelse av Gud, seg selv og sine medmennesker.

Kursholdere

Kursholdere

Gottman-kurs

Introkurs: 2 timer. Egnet for par i alle faser. I første rekke en introduksjon av forskningsbaserte prinsipper for par i ulike faser av livet. Vi presenterer noen få av prinsippene litt grundigere, slik at man får med seg noen konkrete og nyttige tips og verktøy. Kurset er egnet til bruk ved foreldremøter på skoler, i barnehager, kirker, helsestasjoner osv. Introkurset krever ikke at begge partnerne deltar samtidig, men vi anbefaler selvsagt dette.

Samlivskurs: 12 timer. Kurset består av undervisning, praktiske oppgaver som partnerne gjør hver for seg og en rekke samtalepunkter paret gjør sammen. Kurset bygger på innholdet i Gottmans bok: «Hemmeligheten bak et lykkelig parforhold. Syv nøkler fra verdens fremste samlivsforsker». Kurset gjennomføres av norske foredragsholdere sertifisert til å holde kurs i regi av Gottman instituttet. Vi kan også tilby kortere kursmodeller enn 12 timer dersom det er ønskelig. Kurset kan gjennomføres i løpet av en helg, eller fordelt over flere kvelder.

Les mer om kurset her: https://solidesamliv.no

Kursholdere

Kursholdere

Kursholdere