For menigheter

Sammen for familiene i byen

Vår visjon er å utruste ektepar og familier til å leve SAMMEN i gode og sunne relasjoner -SAMMEN med menighetene i Bergen 
Vi tror på å stå sammen i arbeidet for å styrke familiene i byen vår. Derfor trenger vi å samle resursene våre for å utvikle et best mulig tilbud, og vi inviterer menigheter og organisasjoner til å bli med som partnere.

Derfor ønsker vi å ha flere med på laget!

Hva kan Familiesenteret tilby?

  • Et lett tilgjengelig samtaletilbud basert på Familiesenterets verdier. Vi har et nettverk av kristne fagpersoner og veiledere med stort engasjement og hjerte for mennesker og familielivet. Disse har har ulik fagkompetanse og erfaringsbakgrunn. Det vil arbeides aktivt med å videreutvikle samtaletilbudet for å gi en størst mulig bredde i tilbudet.
  • En oppdatert og relevant nettside. Denne vil også videreutvikles for å gi tilgang til ulike ressurser og relevante linker.
  • ‍Tilgang til relevante kurs. Vi samarbeider med ulike aktører som bidrar med kurs innenfor samliv og foreldreskap.
  • Familiesenteret er også et sted hvor engasjerte menighetsmedlemmer kan få være med å bidra med kompetanse og ressurser. Dersom det er folk i deres menighet som brenner for å få arbeide inn mot par og familier, og dere ikke har en konkret arena for det i eget menighetsfellesskap, kan Familiesenteret være et sted hvor de kan bruke sine gaver på vegne av og som en ressurs tilbake til menigheten.

Hva kan din menighet bidra med?

Bli medlem/partner som menighet og vær med å bygge Familiesenteret. Helt konkret innebærer dette å delta på årsmøte og eventuelt stille kandidater til valg til styret, støtte økonomisk og evt. bidra med ressurser inn mot samtaletjenesten og kurstilbudet. 

Vi håper at flere vil stå sammen med oss i vår visjon om å styrke ekteskapene og familiene i byen vår. 

Har dere kurs som kan spres til flere? 

Dersom dere har kurs rettet mot familier, par eller foreldre, er vi veldig interessert i å ha et samarbeid med dere. Vår nettside kan være med å promotere deres arrangementer, og vi får nådd ut til flere med forebyggende hjelp og tiltak til byens familier. 
Ta kontakt dersom dere ønsker å samarbeide om å tilby kurs: post@familiesenteret.no 

Gi en gave

Familiesenteret er avhengig av støtte fra menigheter og enkeltpersoner. Kan du tenke deg å være med å investere inn i driften av Familiesenteret?

Vipps: #528533
Konto: 3411.35.65413